CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Mitt kunskapshjul

I kunskapshjulet nedan ser du hur alla matteproven på matteprov.nu är relaterade till varandra. Strecken genom hjulet visar nämligen vilka kunskapskraven är för de olika proven. Prov som du har klarat av markeras med en orange prick, och prov som du inte ännu har klarat av men som du har uppfyllt alla förkunskapskrav för markeras med svart prick och är rekommenderade!

 
Förkunskapskrav:
Exempel:
Bästa resultat: -
Avklarat prov
Rekommenderat prov

Alla matteprov

Räkna upp/ned   Visa matteprov | Starta matteprov

Svara på frågor om vilket tal som kommer före eller efter ett annat tal.

Störst och minst   Visa matteprov | Starta matteprov

Identifiera vilket tal som är störst eller minst bland en samling tal.

Ental, tiotal, hundratal   Visa matteprov | Starta matteprov

Identifiera vad är ental, tiotal respektive hundratal i givna tal.

Tal med bokstäver   Visa matteprov | Starta matteprov

Läs och skriv tal med bokstäver.

Heltal och decimaltal   Visa matteprov | Starta matteprov

Svara på frågor som handlar om heltal och decimaltal

Negativa tal   Visa matteprov | Starta matteprov

Svara på frågor som handlar om negativa tal.

Bråk 1   Visa matteprov | Starta matteprov

Svara på frågor som handlar om tal i bråkform.

Bråk 2   Visa matteprov | Starta matteprov

Förenkla bråk till deras enklaste form.

Primtal   Visa matteprov | Starta matteprov

Faktorisera tal och svara på frågor om primtal.

Addition 1   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna ensiffriga additioner, t.ex. 3 + 4.

Addition 2   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna en− eller tvåsiffriga additioner, t.ex. 15 + 8.

Addition 3   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna addition mer fler än två termer, t.ex. 7 + 6 + 9.

Addition 4   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna additioner med decimaltal, t.ex. 6.8 + 3.5.

Subtraktion 1   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna subtraktioner med ensiffriga tal, t.ex. 7 − 2.

Subtraktion 2   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna subtraktioner med en− eller tvåsiffriga tal, t.ex. 61 − 4.

Subtraktion 3   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna subtraktioner där summan kan vara negativ, t.ex. 3 − 9.

Subtraktion 4   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna subtraktioner med fler än två termer, t.ex. 7 − 4 − 5.

Subtraktion 5   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna subtraktioner med decimaltal, t.ex. 7.6 − 4.7.

Multiplikation 1   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna multiplikationer med ensiffriga tal (multiplikationstabellen), t.ex. 7 × 5.

Multiplikation 2   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna multiplikationer med en− eller tvåsiffriga tal, t.ex. 14 × 4.

Multiplikation 3   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna multiplikationer med fler än två faktorer, t.ex. 7 × 4 × 3.

Multiplikation 4   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna multiplikationer med decimaltal, t.ex. 9.3 × 6.

Division 1   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna divison med små tal som går jämnt ut, t.ex. 9 / 3

Division 2   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna division med tal under 100 som går jämnt ut, t.ex. 72 / 8.

Division 3   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna division där svaret blir ett decimaltal, t.ex. 14 / 8.

Exponenter 1   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna upphöjt till där svaret blir lägre än 100, t.ex. 72.

Exponenter 2   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna upphöjt till där svaret blir lägre än 500, t.ex. 63.

Exponenter 3   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna tal där man kan använda exponentlagarna, t.ex. 79 / 77.

Operatorprioritet   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna uttryckets operatorer i rätt ordning, t.ex. 6 − 2 × 2.