CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Exponenter 2, Version: 701642

Provet som PDF

1.9³ =
2.5⁴ =
3.8³ =
4.3⁶ =
5.2⁹ =
6.2⁸ =
7.5³ =
8.3⁵ =
9.7³ =
10.4⁴ =

Tillbaka