CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Exponenter 2, Version: 617117

Provet som PDF

1.5³ =
2.4⁴ =
3.8³ =
4.3⁶ =
5.9³ =
6.6³ =
7.3⁵ =
8.7³ =
9.2⁷ =
10.5⁴ =

Tillbaka