CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Heltal och decimaltal, Version: 679249

Provet som PDF

1.Vilket heltal ligger mellan 0.9 och 1.48?
2.Vilket heltal ligger mellan 3.91 och 4.68?
3.Vilket heltal ligger mellan 12.82 och 13.3?
4.Vilket tal är störst av 3.605, 3.62 och 3.6?
5.Vilket tal är störst av 2.5, 2.397 och 2.4?
6.Vilket heltal ligger mellan 16.97 och 17.58?
7.Vilket heltal ligger mellan 8.07 och 7.1?
8.Vilket tal är störst av 8.198, 8 och 8.2?
9.Vilket heltal ligger mellan 4.57 och 3.08?
10.Vilket tal är störst av 7.44, 7.5 och 7.497?

Tillbaka