CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Heltal och decimaltal, Version: 289724

Provet som PDF

1.Vilket tal är störst av 17.692, 17.51 och 17.7?
2.Vilket heltal ligger mellan 12.8 och 11.6?
3.Vilket heltal ligger mellan 5.5 och 4.5?
4.Vilket heltal ligger mellan 7.67 och 6.06?
5.Vilket tal är störst av 4.5, 4.66 och 4.493?
6.Vilket tal är störst av 12.3, 12.309 och 12.37?
7.Vilket tal är störst av 14.22, 14.3 och 14.301?
8.Vilket tal är störst av 18, 17.95 och 18.01?
9.Vilket tal är störst av 15.808, 15.8 och 16?
10.Vilket tal är störst av 18.209, 18.2 och 18.13?

Tillbaka