CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Heltal och decimaltal, Version: 699915

Provet som PDF

1.Vilket heltal ligger mellan 12.01 och 11.8?
2.Vilket heltal ligger mellan 10.5 och 9.8?
3.Vilket tal är störst av 13.5, 13.39 och 13.507?
4.Vilket heltal ligger mellan 18.26 och 19.2?
5.Vilket heltal ligger mellan 11.82 och 10.22?
6.Vilket tal är störst av 15.7, 15.63 och 15.698?
7.Vilket tal är störst av 14.2, 14.21 och 14.204?
8.Vilket heltal ligger mellan 11.02 och 10.41?
9.Vilket tal är störst av 1.4, 1.44 och 1.41?
10.Vilket tal är störst av 10.04, 9.995 och 10?

Tillbaka