CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Negativa tal, Version: 470300

Provet som PDF

1.Vilket är det största heltal som är mindre än -10?
2.Vilket tal är näst störst av 9, -4, 8 och -2?
3.Vilket är det största heltal som är mindre än -3?
4.Vilket tal är näst minst av -7, -12, 4 och -17?
5.Vilket tal är näst minst av -16, 5, 2 och -13?
6.Vilket tal är näst störst av -20, -1, -3 och -8?
7.Vilket tal är minst av -2, -15, -5 och -6?
8.Vilket tal är näst minst av 3, -16, -8 och -12?
9.Vilket är det minsta heltal som är större än -1?
10.Vilket är det största heltal som är mindre än -17?

Tillbaka