CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Tal med bokstäver, Version: 279073

Provet som PDF

1.Skriv 103 med bokstäver:
2.Skriv etthundranio med siffror:
3.Skriv åttahundrasjuttiofyra med siffror:
4.Skriv 859 med bokstäver:
5.Skriv femhundrasjuttiofyra med siffror:
6.Skriv 500 med bokstäver:
7.Skriv niohundrasjuttio med siffror:
8.Skriv sexhundrasjuttiosju med siffror:
9.Skriv 723 med bokstäver:
10.Skriv trehundratjugo med siffror:

Tillbaka