CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Tal med bokstäver, Version: 684613

Provet som PDF

1.Skriv 683 med bokstäver:
2.Skriv etthundratjugofyra med siffror:
3.Skriv etthundraåttioett med siffror:
4.Skriv tvåhundratre med siffror:
5.Skriv etthundratvå med siffror:
6.Skriv trehundrasjuttio med siffror:
7.Skriv 76 med bokstäver:
8.Skriv sexhundraåttionio med siffror:
9.Skriv 121 med bokstäver:
10.Skriv femhundratrettio med siffror:

Tillbaka