CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Tal med bokstäver, Version: 301332

Provet som PDF

1.Skriv 431 med bokstäver:
2.Skriv 805 med bokstäver:
3.Skriv 147 med bokstäver:
4.Skriv fyrahundraåttiotvå med siffror:
5.Skriv tvåhundrasjuttio med siffror:
6.Skriv fyrahundratjugo med siffror:
7.Skriv tvåhundrasjutton med siffror:
8.Skriv 951 med bokstäver:
9.Skriv femhundratjugofyra med siffror:
10.Skriv trehundrafyrtioåtta med siffror:

Tillbaka