CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Tal med bokstäver, Version: 19281

Provet som PDF

1.Skriv trehundranitton med siffror:
2.Skriv 752 med bokstäver:
3.Skriv 867 med bokstäver:
4.Skriv tvåhundratvå med siffror:
5.Skriv etthundratjugosex med siffror:
6.Skriv niohundratrettiotre med siffror:
7.Skriv åttahundraett med siffror:
8.Skriv 680 med bokstäver:
9.Skriv 124 med bokstäver:
10.Skriv 334 med bokstäver:

Tillbaka