CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Tal med bokstäver, Version: 118683

Provet som PDF

1.Skriv 796 med bokstäver:
2.Skriv 383 med bokstäver:
3.Skriv 538 med bokstäver:
4.Skriv fyrahundranittiosex med siffror:
5.Skriv etthundrasextionio med siffror:
6.Skriv 323 med bokstäver:
7.Skriv trehundrafyrtiosex med siffror:
8.Skriv etthundraåttionio med siffror:
9.Skriv etthundrasjuttioett med siffror:
10.Skriv 867 med bokstäver:

Tillbaka