CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Exponenter 2, Version: 598290

Provet som PDF

1.9³ =
2.6³ =
3.2⁹ =
4.7³ =
5.5⁴ =
6.8³ =
7.3⁶ =
8.4⁴ =
9.2⁷ =
10.3⁵ =

Tillbaka