CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Matteprov

Kapitel: Negativa tal, Version: 114562

Provet som PDF

1.Vilket är det största heltal som är mindre än -11?
2.Vilket är det minsta heltal som är större än -2?
3.Vilket är det största heltal som är mindre än 0?
4.Vilket är det största heltal som är mindre än -4?
5.Vilket tal är näst minst av -19, -2, -20 och -13?
6.Vilket tal är minst av 10, -14, -11 och -4?
7.Vilket tal är näst minst av -9, 4, 6 och -6?
8.Vilket är det största heltal som är mindre än -1?
9.Vilket är det minsta heltal som är större än -17?
10.Vilket tal är minst av -5, 5, -4 och 4?

Tillbaka